Het nieuwe cv-onderhoud

Update 15 september 2021:
Er gelden sinds 1 oktober 2020 nieuwe regels omtrent cv-installatie en onderhoud; de zogenoemde “Gasketelwet” of “CO-certificering” genaamd.
Ieder jaar vallen er namelijk circa 15 doden (en vele gewonden/ zieken) in Nederland door slecht geplaatste of slecht onderhouden cv-ketels. Vandaar dat er na heel lang onderhandelen nu eindelijk een certificering regeling in de cv- branche komt.

Kort overzicht van de nieuwe regels

 • Bedrijven en hun monteurs moeten gecertificeerd zijn om cv-ketels te mogen plaatsen, onderhouden en repareren.
 • cv-ketels moeten aan bepaalde eisen voldoen voordat ze (weer) in werking worden gesteld.
 • cv-ketels die niet aan bovenstaande eisen voldoen mogen niet in werking worden gesteld. Dit op straffe van boetes voor klant als monteur, alsmede afname van de certificering.
 • Er komt een openbaar register waarin uw cv-ketel wordt opgenomen en wie deze geplaatst en onderhouden heeft.

De Elementen en al haar cv-monteurs zijn inmiddels geslaagd voor hun tentamens en zijn volledig gecertificeerd!

 

Wat zijn de gevolgen voor uw cv-ketel?
Uw cv-ketel moet mogelijk aangepast worden. Te denken valt aan:

 • Juiste materialen van rookgasbuizen en het correct beugelen van rookgasbuizen.
 • Brandmanchetten om rookgasbuizen.
 • Afstellen gasgebruik en verbranding cv.
  Ook dient uw cv-ketel jaarlijks onderhoud te krijgen voor veilig en zuinig gebruik. Kosten die voortvloeien uit aanpassingen aan uw cv-ketel vallen niet onder de lopende servicecontractkosten.

 

Het nieuwe cv-onderhoud
Omdat er veel veranderd is hebben wij een aantal zaken besloten:

 • Alle huidige cv-contracten komen te vervallen.
 • Door de nieuwe AVG wetgeving moeten we uw persoonsgegevens en toestemming actualiseren.
 • Onderhoud of reparatie aan alle cv-ketels waar wij vanaf nu komen zullen wij uitsluitend conform de nieuwe regels uitvoeren.
 • Bij plaatsing van een nieuwe cv-ketel neemt u automatisch een contract bij ons.
 • Storingen (alleen voor klanten) kunt u melden via het speciale nummer: 020 – 240 42 70.
 • Per 15 september 2021 hebben wij deze nieuwe wet- en regelgeving in onze bedrijfsvoering geïmplementeerd.

Daar hoort een nieuw cv-contract bij
Wij hopen natuurlijk van harte dat u een nieuw contract bij ons afsluit en daarmee kiest voor veiligheid, comfort en service! Wilt u een veilige en zuinige cv conform de nieuwe regels, vul dan eenvoudig het online formulier in.
Een contract op papier is uiteraard ook beschikbaar of we vullen het formulier samen met u in.